Official

cfos

website

(program and

activities)

 

 

Diari jemputan/program/aktiviti rasmi 2021

10 March 2021

Presiden, Nordin Thani menghadiri Public Engagement Session melalui applikasi zoom mengenai dengan technical code, Prediction and Measurement of Electromagnetic Fields (EMF) Exposure from Terrestrial Broadcasting Transmitter Stations

9 Februari 2021

Presiden, Nordin Thani menghadiri Bengkel  kumpulan berfokus (FGD) dan Teknik Kumpulan Nominal (NGT) bagi kajian semakan semula Dasar Pengguna Negara (DPN) melalui applikasi zoom

8 March 2021

Presiden, Nordin Thani menghadiri Mesyuarat Ahli Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN) Bil 01/2021 melalui applikasi Google Meet

18 Januari 2021

Presiden, Nordin Thani menghadiri Mesyuarat Focus Group Amalan Perniagaan Bil 1/2021, Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN) yang diadakan pada 18 Januari 2021 melalui applikasi Google Meet

27 Februari 2021

Presiden, Nordin Thani menghadiri bengkel Alternative Dispute Resolution (ADR) melalui applikasi online Google Team Bengkel ini bertujuan untuk memberi gambaran penuh mengenai dengan penyelesaian pertikaian alternatif kepada semua ahli-ahli permintaan dalam Consumers Forum of Malaysia (CFM) untuk memahami asas dengan lebih mendalam, berkongsi pengalaman dan mendapatkan maklumat baru/terkini mengenai ADR.