Official

cfos

website

(program and

activities)

 

 

Pekan Keningau, Tenom dan Tambunan ~ 26 & 27 Mac 2016

Price Watch Street team cfos telah membuat tinjauan, pemantauan dan membuat kaji selidik di kawasan pekan Keningau, Tenom dan Tambunan pada 26 dan 27 Mac 2016. Selain itu berkesempatan juga bertemu dengan pengguna dan peniaga yang telah membuat aduan sebelum ke kawasan tersebut.